Članovi

Hrvoje Bailo

Godina rođenja:  1960.
Član od:  25.11.2004
Rezultati:
Silva Masnov

Godina rođenja:  1971.
Član od:  25.11.2004.
Rezultati:
Vice Profaca

Godina rođenja:  1939.
Član od:  25.11.2004.
Počasni član
Hrvoje Krpina

Godina rođenja:   1976.
Član od:  25.11.2004.
Rezultati:
Marko Maričić

Godina rođenja:
Član od: 27.07.2006.
Rezultati:
Dražen Adžić

Godina rođenja:  1971.
Član od:  15.5.2007.
Rezultati:
Davor Lonić

Godina rođenja:   1968.
Član od:  7.9.2007.
Pomažući član
Josip Aralica

Godina rođenja:   1970.
Član od:  17.10.2007.
Pomažući član

Emilio Krstić

Godina rođenja:  1964.
Član od:  2.7.2008.
Rezultati:
Siniša Pezelj

Godina rođenja:  1970.
Član od:  31.7.2008.
Rezultati:
Filip Erceg

Godina rođenja:  1980.
Član od:  17.7.2009.
Rezultati:
Marin Perica

Godina rođenja:  1982
Član od:  4.5.2009.
Rezultati:
Slavko Kulaš

Godina rođenja:  1942.
Član od:  20.5.2009.
Pomažući član
Vinko Ivanišević

Godina rođenja:  1950.
Član od:  27.7.2009.
Pomažući član
Alen Fain

Godina rođenja:  1965.
Član od:  6.3.2012.
Rezultati:

Mladen Šare

Godina rođenja:  1952.
Član od:  6.3.2012.
Rezultati:
Domagoj Krpina

Godina rođenja:  1968.
Član od:  25.11.2004.
Rezultati:
Neven Pedišić

Godina rođenja:  1976.
Član od:   29.04.2013.
Rezultati:
Zvonimir Rogić

Godina rođenja:  1958.
Član od:  3.5.2014.
Rezultati:
Marko Radović

Godina rođenja:   2001.
Član od:  3.4.2014.
Pomažući član
Antonela Šimičević

Godina rođenja:  2001.
Član od:  7.5.2016.
Rezultati:
Ema Krstić

Godina rođenja:  2006.
Član od:  12.5.2016.
Rezultati:

Josipa Šimičević

Godina rođenja:  1989.
Član od:  19.2.2017.
Rezultati:
Josip Bepo Srzić

Godina rođenja:  2007.
Član od:  19.2.2017.
Rezultati:
Šimun Srzić

Godina rođenja:  2007.
Član od:  19.2.2017.
Rezultati:
Niko Vlatković

Godina rođenja:  1984.
Član od:  13.3.2017.
Rezultati:
Joško Nekić

Godina rođenja:  1974.
Član od:  11.10.2017.
Rezultati:

Veljko Šagi

Godina rođenja:  1964.
Član od:  11.10.2017.
Rezultati:
Zrinka Kolega

Godina rođenja:  1969.
Član od:  11.10.2017.
Rezultati:
Luka Beneta

Godina rođenja:  1985.
Član od:  18.11.2017.
Rezultati:
Sanja Novosel

Godina rođenja:  1981.
Član od:  11.10.2017.
Rezultati:
Lea Ikić

Godina rođenja:  2006.
Član od:  5.2.2018.
Rezultati:
Toni Pedišić

Godina rođenja:  2004.
Član od:  5.2.2018.
Rezultati:
Elizabeta Mikolić

Godina rođenja:  2079.
Član od:  28.5.2018.
Rezultati:
Saša Prižmić

Godina rođenja:  1982.
Član od:  10.6.2018.
Rezultati:
Rita Herceg

Godina rođenja:  2007.
Član od:  22.8.2018.
Rezultati:
Sanja Demut

Godina rođenja:  1979.
Član od:  4.2.2019.
Rezultati:
Matija Sorić

Godina rođenja:  1992.
Član od:  4.2.2019.
Rezultati:
Miran Hrđok

Godina rođenja:  1985.
Član od:  4.2.2019.
Rezultati:
Leonardo Veleslavić

Godina rođenja:  2001.
Član od:  4.2.2019.
Rezultati:
Leonard Eleršek

Godina rođenja:  1968.
Član od:  4.2.2019.
Rezultati:
Dina Volarević

Godina rođenja:  2006.
Član od:  4.2.2019.
Rezultati: