Statut i dokumenti

STATUT

STATUT KLUBA DALJINSKOG PLIVANJA “DONAT” ZADAR
Izmjene i dopune statuta (2020)

ODLUKE

Odluka o promjeni visine članarine i usvajanju kodeksa plivanja
Odluka o visini članarine

PRAVILNICI I POSLOVNICI

Pravilnik o primanju novih članova
Poslovnik o radu Izvršnog odbora KDP Donat
ZOWL pravilnik (2021)

KODEKSI

Kodeks plivanja u bazenu
Kodeks ponašanja članova

OBRASCI

Pristupnica za članstvo
GDPR privola

ZAPISNICI

Zapisnik sa sjednice IO (10.4.2021)
Zapisnik sa sjednice IO (23.1.2021)
Zapisnik s izborne skupštine (16.1.2021)
Zapisnik s izborne skupštine (22.1.2017)