Statut i dokumenti

STATUT

STATUT KLUBA DALJINSKOG PLIVANJA “DONAT” ZADAR
Izmjene i dopune statuta (2020)

ODLUKE

Odluka o promjeni visine članarine i usvajanju kodeksa plivanja
Odluka o visini članarine

PRAVILNICI I POSLOVNICI

Pravilnik o primanju novih članova
Poslovnik o radu Izvršnog odbora KDP Donat
ZOWL pravilnik (2021)

KODEKSI

Kodeks plivanja u bazenu
Kodeks ponašanja članova

OBRASCI

Pristupnica za članstvo
GDPR privola

ZAPISNICI

Zapisnik sa skupštine (14.01.2022)
Zapisnik sa sjednice IO (12.01.2022)
Zapisnik sa sjednice IO (18.11.2021)
Zapisnik sa sjednice IO (12.9.2021)
Zapisnik sa sjednice IO (10.4.2021)
Zapisnik sa sjednice IO (23.1.2021)
Zapisnik s izborne skupštine (16.1.2021)
Zapisnik s izborne skupštine (22.1.2017)