Statut i dokumenti

STATUT

STATUT KLUBA DALJINSKOG PLIVANJA “DONAT” ZADAR
Izmjene i dopune statuta (2020)

ODLUKE

Odluka o promjeni visine članarine i usvajanju kodeksa plivanja
Odluka o visini članarine (2023)

PRAVILNICI I POSLOVNICI

Pravilnik o primanju novih članova
Poslovnik o radu Izvršnog odbora KDP Donat
ZOWL pravilnik (2022)
ZOWL pravilnik (2023)
ZOWL pravilnik (2024)

KODEKSI

Kodeks plivanja u bazenu
Kodeks ponašanja članova

OBRASCI

Pristupnica za članstvo
GDPR privola

ZAPISNICI SA SJEDNICA SKUPŠTINE

Zapisnik sa skupštine (08.12.2023)
Zapisnik sa skupštine (06.12.2022)
Zapisnik sa skupštine (14.01.2022)
Zapisnik s izborne skupštine (16.1.2021)
Zapisnik s izborne skupštine (22.1.2017)

ZAPISNICI SA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

Zapisnik sa sjednice IO (20.02.2024)
Zapisnik sa sjednice IO (20.10.2023)
Zapisnik sa sjednice IO (15.05.2023)
Zapisnik sa sjednice IO (23.02.2023)
Zapisnik sa sjednice IO (20.12.2022)
Zapisnik sa sjednice IO (05.11.2022)
Zapisnik sa sjednice IO (18.02.2022)
Zapisnik sa sjednice IO (12.01.2022)
Zapisnik sa sjednice IO (18.11.2021)
Zapisnik sa sjednice IO (12.9.2021)
Zapisnik sa sjednice IO (10.4.2021)
Zapisnik sa sjednice IO (23.1.2021)