HSDP – Rok za registraciju plivača od 01. svibnja do 5. lipnja 2020.g.

Izvršni odbor HSDP-a donio je odluku o promjeni roka za registraciju novih i produženje registracija postojećih natjecatelja za sezonu 2020./2021. Novi rok za registraciju bit će od 01. svibnja do 5. lipnja 2020.g.

HSDP – Odluka o produžetku registracije