ZOWL 2018 REZULTATI I UKUPNI POREDAK SVA KOLA

Tablica ukupni poredak

ZOWL2018 750 KATEGORIJA ŽENE APSOLUTNO
ZOWL2018 BABY KATEGORIJA DJEČACI APSOLUTNO
ZOWL2018 BABY KATEGORIJA DJEVOJČICE APSOLUTNO
ZOWL2018 KATEGORIJA MUŠKI APSOLUTN0
ZOWL2018 KATEGORIJA MUŠKI
ZOWL2018 KATEGORIJA ŽENE APSOLUTNO
ZOWL2018 KATEGORIJA ŽENE

 

8. kolo ZOWL 2018

8.ZOWL 1500 muškarci
8.ZOWL 1500 žene
8.ZOWL Baby 300 dječaci
8.ZOWL Baby 300 djevojčice
8.ZOWL WNR 750

 

7. kolo ZOWL 2018

7.ZOWL WNR 750
7.ZOWL Baby 300 djevojčice
7.ZOWL Baby 300 dječaci
7.ZOWL 1500 žene
7.ZOWL 1500 muškarci

 

6. kolo ZOWL 2018 Sukošan

6.ZOWL 1500 muškarci
6.ZOWL 1500 žene
6.ZOWL Baby 300 dječaci
6.ZOWL Baby 300 djevojčice
6.ZOWL WNR 750

 

5. kolo ZOWL 2018 Tkon

5.ZOWL 1500 muškarci
5.ZOWL 1500 žene
5.ZOWL Baby 300 dječaci
5.ZOWL Baby 300 djevojčice
5.ZOWL WNR 750

 

4. kolo ZOWL 2018

4.ZOWL 1500 muškarci
4.ZOWL 1500 žene
4.ZOWL Baby 300 dječaci
4.ZOWL Baby 300 djevojčice
4.ZOWL WNR 750

 

3. kolo ZOWL 2018

3.ZOWL 1500 muškarci
3.ZOWL 1500 žene
3.ZOWL Baby 300 dječaci
3.ZOWL Baby 300 djevojčice
3.ZOWL WNR 750

 

2. kolo ZOWL 2018

2.ZOWL 1500 muškarci
2.ZOWL 1500 žene
2.ZOWL Baby 300 dječaci
2.ZOWL Baby 300 djevojčice
2.ZOWL WNR 750

 

1. kolo ZOWL 2018

1.ZOWL 1500 muškarci
1.ZOWL 1500 žene
1.ZOWL Baby 300 dječaci
1.ZOWL Baby 300 djevojčice
1.ZOWL WNR 750