Zapisnik s izborne skupštine

 

Silva Masnov nova predsjednica kluba

ZAPISNIK

S XV Izborne sjednice Skupštine Kluba daljinskog plivanja „Donat“- Zadar održane dana 22.01.2017. godine u hotelu Kolovare, s početkom u 19:00 sati sazvane na prijedlog predsjedika Kluba sukladno članku 27. Statuta.

Nazočni: Hrvoje Bailo, Davor Lonić, Petra Rudić, Vice Profaca, Duje Grgić, Marko Maričić, Dražen Adžić, Emilijo Krstić, Ema Krstić, Siniša Pezelj, Filip Erceg, Marin Perica, Slavko Kulaš, Antonela Šimičević, Vinko Ivanišević, Alen Fain, Mladen Šare, Tomi Vukić, Neven Pedišić, Lucijan Krpina, Domagoj Krpina i Zvonimir Rogić

Predsjednik otvara sjednicu Skupštine, pozdravlja prisutne i utvrđuje da Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje sukladno 28. članku Statuta, jer je od ukupnog broja članova njih 38 nazočno 23.

Za zapisničara je izabran Alen Fain, a za ovjerovitelja zapisnika Domagoj Krpina. Predsjednik Hrvoje Bailo predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1.Izvješće predsjednika o radu Kluba za proteklo razdoblje.

2.Razrješenje tijela Kluba (predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda)

3.Izbor tijela Kluba (predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda )

4.Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje Kluba i imenovanje nove osobe ovlaštene za zastupanje

5.Donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta i donošenje odluke o usvajanju nove adrese sjedišta

6.Izbor predstavnika Kluba u Skupštinu HSDP

7.Financijski izvještaj za 2016.godinu i njegovo usvajanje

8.Razno

Predsjednik konstatira da su predloženi dnevni red prisutni jednoglasno prihvatili.

Ad 1. Skupština Kluba započela je izvješćem predsjednika o radu Kluba za proteklo razdoblje njegova mandata. Klub je u protekle 4 godina izrastao u respektabilnu športsku zajednicu, kako u gradu Zadru tako i u Hrvatskoj, koja broji 30-tak članova. Članovi

Kluba su uspješno nastupali na mnogim natjecanjima daljinskog plivanja, počevši od maratona koji nisu u sklopu Hrvatskog saveza daljinskog plivanja (HSDP), preko natjecanja koja su u sklopu HSDP, mnogih europskih i svjetskih veteranskih prvenstava u plivanju i daljinskom plivanju. Klub je izrazito respektiran pri HSDP, što je postignuto svojim zapaženim radom, višegodišnjom organizacijom Državnog prvenstva u daljinskom plivanju na 5000m, organizacijom ZOWL-a na 1500m, organizacijom plivačkog mitinga KDP Donat na 1500m koji se već osam godina odrzava u sklopu proslave dana grada Zadra na bazenu ŠC Višnjik, organizacijom Donat KUP-a na 1000m na bazenu ŠC Višnjik, kao i uspjesima svojih plivača kako u CRO-CUP natjecanju tako i na međunarodnim natjecanjima. Uspostavljeni su mnogi kontakti sa plivačima u

Hrvatskoj pa i šire čime smo se pozicionirali kao istinski promotori daljinskog plivanja. Pomlađivanje članova Kluba bio je jedan od prioriteta u proteklom mandatu na čemu smo i djelomično uspijeli, a na ćemu Klub mora i dalje raditi.

Ad 2. Na prijedlog predsjednika sukladno Statutu, donijeta je odluka o razrješenju ovlaštene osobe za zastupanje, Hrvoje Bailo u svojstvu presjednika Kluba, dopredsjednika, tajnika, te članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda, iz razloga što je svima istekao mandat.

Ad 3. Na prijedlog članova Kluba sukladno članku 29. Statuta između članova Skupštine:

*Za predsjednicu Kluba predložena je i jednoglasno izabrana Silva Masnov za razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2021. godine koja je ujedino po položaju predsjednica Kluba, Skupštine i Izvršnog odbora.

*Za dopredsjednika Kluba predložen je i jednoglasno izabran Hrvoje Bailo na razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2021. godine koji je ujedino po položaju član Izvršnog odbora

*Za tajnika Kluba predložen je i jednoglasno izabran Neven Pedišić za razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2021. godine koji je ujedino po položaju član Izvršnog odbora.

*Za članove Izvršnog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani Silva Masnov predsjednica Kluba koja je po položaju predsjednik Izvršnog odbora, te ostali članovi i to:

Hrvoje Bailo, Alen Fain, Neven Pedišić i Dražen Adžić za razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2021. godine.

*Za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani: Siniša Pezelj, predsjednik i članovi Slavko Kulaš i Filip Erceg za razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2021. godine.

*Za članove Stegovnog Suda predloženi su i jednoglasno izabrani Vinko Ivanišević predsjednik i članovi Vice Profaca i Mladen Šare za razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2017. godine.

Utvrđuje se da je sukladno Statutu postupak izbora za predsjednika Kluba i

članova tijela Kluba valjano proveden.

Ad 4. Sukladno članku 29. Statuta Kluba donijeta je

Odluka o promjeni

osobe ovlaštene za zastupanje

Za osobu ovlaštenu za zastupanje Kluba izabrana je Silva Masnov u svojstvu predsjednice Kluba, za mandatno razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2021. godine, umjesto dosadašnjeg predsjednika Hrvoja Baila.

Ad 5. Hrvoje Bailo napomenuo je članovima Skupštine da je potrebno promijeniti adresu sjedišta Kluba zbog izbora novog predsjednika na čijoj se adresi do sada uobičajeno nalazilo sjedište.

Kako se kod svakog izbora novog predsjednika nebi trebala mijenjati adresa Kluba predloženo je da se adresa nalazi na mjestu na kojem se vodi i knjigovodstvo Kluba.

Sukladno članku 29. Statuta Kluba donijeta je

Odluku o promjeni adrese sjedišta

koja sada glasi: Zrinsko Frankopanska 38, 23000 Zadar

Ad 6. Na prijedlog večine članova Skupštine za predstavnika Kluba u Skupštinu HSDP predložen je i jednoglasno prihvačen Domagoj Krpina, za razdoblje od 23.01.2017. godine do 23.01.2021. godine.

Ad 7. U ime Kluba gosp. Siniša Pezelj podnio je financijsko izvješće za 2016. godinu, nakon ćega je predložio da članovi Skupštine donesu odluku o usvajanju financijskog izvještaja. Nakon podnesenog izvještaja i diskusije, jednoglasno je donesena odluka o usvajanju financijskog izvještaja za 2016. godinu.

Ad 8. Pod točkom Razno se raspravljalo o upisu novih članova Kluba, te prestojećoj Izbornoj skupštini HSDP koja bi se trebala održati u Starom Gradu tijekom mjeseca veljače 2017. godine.

Skupština je završila s radom

u 20:30 sati.